IK-mappen er utarbeidet etter modell og krav fra flere av de store entreprenørselskapene i Norge. Denne dokumentasjonen etterfølger de krav og retningslinjer som norsk regelverk krever ved innleie av fagarbeidere. 

IK-mappen skal ved innleie av våre fagarbeidere ligge hos vår kunde, og tilstede på hvert enkelt prosjekt hvor Bravo Bemanning AS har personell.

Arbeidskontraktene som viser lønn, arbeidstid og arbeidsforhold for våre ansatte ligger også vedlagt i IK-mappen som alltid skal ligge hos våre kunder.

 

Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)
Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)

 

 

Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Startbank 2020
Startbank mai 2020.pdf (124.98KB)
Startbank 2020
Startbank mai 2020.pdf (124.98KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)

 

Attest for skatt og avgifter
Attest for skatt og merverdiavgift 09.10.2019.pdf (181.19KB)
Attest for skatt og avgifter
Attest for skatt og merverdiavgift 09.10.2019.pdf (181.19KB)

 

 

Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)

 

GDPR
Personerklæring for våre kunder
Personvernerklæring.pdf (127.7KB)
GDPR
Personerklæring for våre kunder
Personvernerklæring.pdf (127.7KB)
HMS
HMS-egenerklæring.pdf (213.43KB)
HMS
HMS-egenerklæring.pdf (213.43KB)

 

HMS Policy
HMS policy_2.pdf (112.13KB)
HMS Policy
HMS policy_2.pdf (112.13KB)

 

 

Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)
Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)