IK-mappen er utarbeidet etter modell og krav fra flere av de store entreprenørselskapene i Norge. Denne dokumentasjonen etterfølger de krav og retningslinjer som norsk regelverk krever ved innleie av fagarbeidere. 

IK-mappen skal ved innleie av våre fagarbeidere ligge hos vår kunde, og tilstede på hvert enkelt prosjekt hvor Bravo Personell AS har personell.

Arbeidskontraktene som viser lønn, arbeidstid og arbeidsforhold for våre ansatte ligger også vedlagt i IK-mappen som alltid skal ligge hos våre kunder.


 Litleåsvegen 49, 5132 Nyborg

Telefon: +47 41410020

 

 

 

Sertifisert av STARTBANK