IK-mappen er utarbeidet etter modell og krav fra flere av de store entreprenørselskapene i Norge. Denne dokumentasjonen etterfølger de krav og retningslinjer som norsk regelverk krever ved innleie av fagarbeidere. 

IK-mappen skal ved innleie av våre fagarbeidere ligge hos vår kunde, og tilstede på hvert enkelt prosjekt hvor Bravo Bemanning AS har personell.

Arbeidskontraktene  som viser lønn, arbeidstid og arbeidsforhold for våre ansatte ligger også vedlagt i IK-mappen.  

 

 

Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)
Info om Bravo Bemanning AS
IK-mappe. Informasjon om Bravo Bemanning AS.pdf (140.24KB)
Firmaattest for Bravo Bemanning
Firmaattest Bravo Bemanning AS 17.4.2018.pdf (505.01KB)
Firmaattest for Bravo Bemanning
Firmaattest Bravo Bemanning AS 17.4.2018.pdf (505.01KB)

 

Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Register for bemanningsforetak
Register for bemanningsforetak, kundemappe.pdf (291.44KB)
Yrkesskadeforsikring
Yrkesskade 2018-2019.pdf (662.82KB)
Yrkesskadeforsikring
Yrkesskade 2018-2019.pdf (662.82KB)
Ansvarsforsikring, egne administrativt ansatte
Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 05.2017.pdf (33.08KB)
Ansvarsforsikring, egne administrativt ansatte
Forsikringsbevis - Ansvarsforsikring 05.2017.pdf (33.08KB)
Startbank registrering
Startbank juni 2019.pdf (127.55KB)
Startbank registrering
Startbank juni 2019.pdf (127.55KB)
Attest for skatt og mva.avgift
Attest for skatt og merverdiavgift 17.04.2018.pdf (185.4KB)
Attest for skatt og mva.avgift
Attest for skatt og merverdiavgift 17.04.2018.pdf (185.4KB)
Fritak for solidaransvar
Fritak fra solidaransvar mai 2018 - desember 2018.pdf (431.49KB)
Fritak for solidaransvar
Fritak fra solidaransvar mai 2018 - desember 2018.pdf (431.49KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)
Risiskovurdering
Risikovurdering.pdf (170.49KB)
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse.pdf (185.71KB)
GDPR
Personerklæring for våre kunder
Personvernerklæring.pdf (127.7KB)
GDPR
Personerklæring for våre kunder
Personvernerklæring.pdf (127.7KB)
HMS Policy
HMS policy.pdf (138.91KB)
HMS Policy
HMS policy.pdf (138.91KB)
HMS grunnkurs
HMS grunnkurs, Nina.pdf (410.75KB)
HMS grunnkurs
HMS grunnkurs, Nina.pdf (410.75KB)
Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)
Etiske rettningslinjer
Etiske retningslinjer.pdf (140.37KB)